Akbal Mohamed

Maak gebruik van ervaring, kennis en een wereldwijd netwerk

Herman Costerstraat 435
2571 PR Den Haag
Profiel Akbal Mohamed

De coordinatie van interim-managementdiensten valt onder Akbal Mohamed. Een zeer ervaren interim-manager in voornamelijk organisaties en bedrijven uit het topsegment. 

Akbal Mohamedheeft een zeer uitgebreid netwerk, bestaande uit zowel nationale en internationale aansprekende CEO's van bedrijven. Reeds decennia lang houdt hij zich bezig met managementuitdagingen. Hij heeft zich gespecialiseerd in het monitoren van commerciele bedrijven als non-profit-organisaties. Het liefst ingewikkelde organisatiesprocessen en knelpunten die door het management zelf moeilijk zijn op te lossen. Zijn werkwijze is mensgericht, wat wil zeggen dat eventuele knelpunten binnen een organisatie niet alleen top-down worden geanalyseerd maar ook van bottom-up. Een kwestie van een gesprek aan gaan met Akbal Mohamed. 

Direct contact

Overzicht interim-diensten

Palime verzorgt diverse soorten interim-diensten voor bedrijven uit het midden- en topsegment, overheidsinstanties alsmede voor non-profitorganisaties, zoals:

 • woningcoöperaties
 • stichtingen
 • ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
 • scholen en opleidingsinstituten

De interim-diensten bestaan onder andere uit:

 • managementinnovaties op CEO-COO-CFO en overige directieniveaus
 • procesbegeleiding reorganisaties 
 • integriteitsoptimalisatie en -bevordering op managementniveau
 • ICT-innovaties en procesbegeleiding ICT-projecten

Download brochure

Specialisme: Knelpuntanalyse

Palime mag zich sinds decennia specialist noemen in knelpuntanalyses. 

De Knelpuntenanalyse is een instrument binnen Palime voor het herkennen van de zwakke plekken in een bedrijf of organisatie. Na de herkenning wordt een analyse gemaakt van de mogelijke oorzaak of oorzaken. Palime richt zich hierbij om binnen de huidige structuur en toepassingen binnen een bedrijf oplossingsgericht te werken om knelpunten in de toekomst te voorkomen door medewerkers zich aan te laten passen aan de structuur en beschikbare toepassingen. De methodiek van Palime gaat er vanuit dat de meeste oorzaken voortkomen uit menselijke fouten van medewerkers. 

Palime zorgt vervolgens voor een veranderingsproces, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • wat zijn de zwakke plekken 
 • zijn deze zwakke plekken erkend binnen de organisatie
 • wat zijn de oorzaken en wie veroorzaken zwakke plekken
 • welke afdeling is de zwakste schakel
 • welke oplossing is de meest effectieve op basis van kosten en baten

De methodiek van Palime heeft inmiddels vele bedrijven en organisaties op weg geholpen om de organisatie effectiever en efficienter te laten werken. Uw adviseur Akbal Mohamed legt u graag persoonlijk uit wat de methodiek van de knelpuntanalyse voor uw bedrijf of organisatie kan betekenen. Palime biedt u een vrijblijvend adviesgesprek aan ter kennismaking. 

 

Gratis advies