Palime adviesbureau

Maatwerk adviezen voor private, publieke en non-profitorganisaties

Herman Costerstraat 435
2571 PR Den Haag
Bedrijfsadviezen

Palime is gespecialiseerd in bedrijfsadvisering als het gaat om de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Wij richten ons voornamelijk op:

 • primaire bedrijfsproces: knelpunten in overdrachtsmomenten binnen het primaire bedrijfsproces
 • kritieke prestatie indicatoren (KPI’s): optimaliseren van goede managementinformatie met name door inzet van ICT-oplossingen
 • secundaire bedrijfsproces: optimalisatie samenwerking van de ondersteunende afdelingen
 • speerpuntanalyse en monitoring financiële administratie
 • speerpuntanalyse en monitoring personeelszaken
 • speerpuntanalyse en monitoring sales en marketing

Op deze wijze kunnen wij niet alleen een gehele organisatie, maar ook specifieke afdelingen en bedrijfsspecifieke processen optimaliseren. Wij werken niet alleen met topdownoplossingen, maar richten ons ook ook bottomupoplossingen. Het strategische en operationeel niveau brengen wij samen tot een tactische praktische uitvoering voor managementteams. 

Direct contact

Integriteitsbevordering

Palime treedt als adviseur op voor de publieke en private sector als het gaat om de bevordering van de integriteit binnen een organisatie. Na een inventarisatie komen wij met gerichte oplossingen om de integriteit te optimaliseren. Wij richten ons op oplossingen om medewerkers te activeren onderwerpen rond integriteit te blijven bespreken, waarbij goed werkgeverschap, goed werknemerschap en een gedragscode leidend zijn. Wij richten ons op speerpunten als:

 • management gestuurde top-down begeleiding in het kader van goed werkgeverschap
 • optimale onderlinge communicatie en integriteit bespreekbaar maken
 • zorgvuldigheidsbeginselen rond verantwoordelijkheden, bevoegdheden, middelen en informatie
 • elimineren en voorkomen interne en externe belangenverstrengelen
 • interne leidraad implementeren gedragfscode en integriteitsbeleid
 • bevordering maatregelen naar een professioneel en veilig werkklimaat

Palime onderscheidt zich door gebruik te maken van de internationale ervaringen op het gebied van integriteitsbevordering. 

Download brochure

Palime - Advisering
Managementinnovatie

Ons netwerk bestaat uit CEO's van vele nationale en internationale ondernemingen in het topsegment. Door dit netwerk zijn wij op de hoogte van de laatste innovaties op managementniveaus. Palime is hierdoor in staat om bestaande organisaties te begeleiden naar en te adviseren over nieuwe managementtoepassingen en -stijlen. De bestaande managementorganisatie wordt actief begeleid om de huidige managementstyle te optimaliseren. Van kleine veranderingen tot een gehele nieuwe managementstyle. 

Palime richt zich op Key Performance Indicators als:

 • markt management innovaties
 • product en services management innovaties
 • proces management innovaties
 • sociaal maatschappelijke management innovaties

Palime nodigt managers uit om eens geheel vrijblijvend van gedachten te wisselen over het innoveren van de huidige managementstyle. 

Gratis advies